Bài Viết

Tag Archives: TƯỚI TỰ TƯỜNG CÂY XANH

TƯỚI TỰ ĐỘNG TƯỜNG CÂY KHÁCH SẠN SILVER LAND SAKYO HOTEL

Địa Chỉ công trình: 10 Lê Thánh Tôn Quận 1 Tp.HCM. Chủ Đầu Tư: Silver Land Sakyo Hotel. Vốn đầu tư : Hệ thống tưới tự động cho toàn bộ tường cây xanh Silver Land Sakyo Hotel được sử dụng bộ lọc AZUD xuất xứ Tây Ban Nha . Bộ Điều khiển DIG xuất xứ USA với chương trình tưới 1 ... Read More »

Scroll To Top