Bài Viết

Tag Archives: TƯỚI TỰ ĐỘNG TƯỜNG CÂY XANH

TƯỚI TỰ ĐỘNG TƯỜNG CÂY XANH KHÁCH SẠN LA JOLIE HOTEL

Địa Chỉ công trình: 4D Thi Sách Quận 1 Tp.HCM. Chủ Đầu Tư: La Jolie Hotel. Vốn đầu tư : Hệ thống tưới tự động cho toàn bộ tường cây xanh La Jolie Hotel được sử dụng bộ lọc AZUD xuất xứ Tây Ban Nha . Bộ Điều khiển Rain Bird xuất xứ USA với chương trình tưới 1 ngày 2 lần ... Read More »

Scroll To Top