Bài Viết

Tag Archives: thiết bị tưới cây tự động

Ngã Tư 4 mm

Ngã tư (cross) 4mm. Ngã tư có 04 đầu ngạnh, đường kính ngòai 4.5mm, đường kính trong 4mm. Công dụng: Dùng để rẻ nhánh (ngã 4) cho đường ống PE 4mm. Xuất xứ: Australia. Read More »

Tê 4 mm

Tê 4mm. Tê có 03 đầu ngạnh, đường kính ngòai 4.5mm, đường kính trong 4mm. Công dụng: Dùng để rẻ nhánh (ngả 3) cho đường ống PE 4mm. Xuất xứ: Australia. Read More »

Nối Giảm Ren Trong 27*16

Nối 16.27mm ren trong Công dụng: Dùng để liên kết giữa phi 27 và 16mm. Đầu 16mm là kết nối ngạnh. Đầu 27mm là kết nối ren trong. Được làm bằng nhựa có chất chống tia UV, tuổi thọ sản phẩm cao. Xuất xứ: Antelco – Australia Read More »

Scroll To Top