Bài Viết

Tag Archives: Valve nước

Valve Điện Từ 1”

Xuất Xứ Isreal. kích cỡ : ren trong 34 điện áp : 24 VAC. Áp lực : 25 to 60 psi (1.7 to 4.2 bars) lưu lượng: 0.77 to 6.40 gpm (175 to 1,454 l/hr) Read More »

Scroll To Top