Bài Viết

Category Archives: VAN ĐIỆN TỪ

Valve Điện Từ 1.5”

Hãng Sản Xuất : Galcon Xuất Xứ Isreal. Kích cỡ : ren trong 49 Điện áp : 24 VAC. Áp lực : 25 to 60 psi (1.7 to 8.5 bars) Lưu lượng: 0.77 to 6.40 gpm (3,000 đến 12,500 l/hr) Read More »

Valve Điện Từ 1”

Xuất Xứ Isreal. kích cỡ : ren trong 34 điện áp : 24 VAC. Áp lực : 25 to 60 psi (1.7 to 4.2 bars) lưu lượng: 0.77 to 6.40 gpm (175 to 1,454 l/hr) Read More »

Scroll To Top